NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Leder og medlemsinformasjon  nummer 2. 2019 

Styrets Årsberetning 2018

Styrets årsberetning for 2018, ligger nå tilgjengelig på linken under. 
Beretningen er underlag til behandling på BFSN ordinære generalforsamling, på Meet Ullevaal den 11. april 2019. Styret har i år bestemme at vi ikke sender ut beretningen per post som tidligere, men at vi legger den tilgjengelig for alle medlemmer på www.bfsn.no (medlems siden) Har du ikke brukernavn og passord?Får du dette av oss på forespørsel til bfsn@bfsn.no Sekretariatet tar også med noen kopier av årsberetningen, til års og medlemsmøtet, for de som er spesielt interesserte og vil ta med seg en kopi.   

Beretningen inneholder 39 sider som beskriver aktiviteten, og de gjennomførte oppgaver i foreningens styre og sekretariat, gjennom driftsåret 2018. Beretningen legger også opp noen føringer for planer fremover i BFSN. 

Litt om økonomi og resultater

Økonomien i BFSN er relativt liten og sårbar, og vi driver som kjent med betydelige underskudd i mellom årene til SMAK messene. Resultatet for 2018 viser dog et resultat, som er bedre enn budsjett, og bedre enn sammenlignbare mellomår tidligere.
     
Økonomi i forhold til budsjett og resultat for 2018: 
Inntekter ble Kr 104.884 bedre enn budsjettert for 2018.
Materialkostnaderble Kr 30.500 høyere enn budstettert: 
Personalkostnaderble 14.278 mindre enn budsjettert: 
Driftskostnader ble Kr 45.871 høyere enn budsjettert
Finansposter ble Kr 645 mindre enn budsjettert.
Resultat etter hele driftsåret 2018 ble Kr 42.956 bedre enn budsjettert.

Du kan lese mer om regnskap og budsjett fra side 24 til side 30 i årsberetningen. 

Les hele styrets årsberetning her (krever innlogging)→


 

Årsrapportering av omsetning og antall ansatte i storkjøkken bransjen for 2018. 

For BFSN er det viktig i kommunikasjon med myndigheter og saks partnere, at vi kan dokumentere hva bransjen betyr, og hvilke størrelse bransjen utgjør i næringslivet.  
Vi har fått flere tall fra våre medlemmer i år, enn det som har vært normalt tidligere. Man kan merke seg at det var under 20 medlemmer som svarte innen fristen den 15 februar. Etter 3 individuelle purringer er tallet per skrivende stund på 55 medlemsbedrifter, så vi mangler fortsatt rundt 20 bedrifters rapportering. 

Vi beklager en teknisk feil i undersøkelsen, som ikke gjør det mulige å rapportere på desimaler, men kun i hele beløp.
Når det gjelder bedriftenes årsresultat, så vil vi korrigere dette når tallene er tilgjengelig i b.reg.  


 

BFSN års og medlemsmøte 2019 

Meet Ullevaal 11. til 12 april 2019

Vi har fortsatt ledige plasser for å delta på vårt års og medlemsmøte. Det er viktig for styret, sekretariatet at vi har oppslutning om dette viktige arrangementet for BFSN. Det blir lagt et godt stykke arbeid ned i å få på plass et program som gjør det attraktivt å delta men vi stiller oss ydmyke til forslag for innhold i kommende arrangementer.
Du kan fortsatt melde deg på via linken under.  

Meld deg på her:


 

BFSN Gasskurs 7. mai 2019

BFSN Gasskurset avholdes i Drammensveien 167 i Oslo. Det serveres lunsj på kursstedet som er inkludert i kursavgiften Kr1.795,- Det er god kommunikasjon til kurslokalet med tog/ flytog til Skøyen god buss og trikk forbindelse. 

Kurset starter klokken 08.30 og varer til ca 16.00

Instruktør for kurset er Rudi Becsán

En dags kurs med kursbevis for serviceteknikere, selgere og andre som ønsker bedre kunnskap om gass, bruk av gass, gassutstyr i storkjøkken. 

Meld deg på her:


 

Kurs i Elsikkerhet for instruert personell

Vi forsøker å sette opp ett kurs i Mai og ett kurs i september. Totalt 30. kursplasser. Vi lanserer datoer for dette så snart vi får dette bekreftet fra kurs leverandøren.

Målsetting:

Øke sikkerheten for instruert personell som betjener vern i elektriske anlegg, slik at du og dine kollegaer får en trygg arbeidsplass uten personskader. Kurset dekker den teoretiske delen. Det må i tillegg gis instruksjon og øvelse i de anleggene og det elektriske utstyret vedkommende vil få adgang til. 

Målgruppe:

Serviceteknikere for storhusholdningsmaskiner og utstyr 

Språk: Norsk

Omfang: Ca 4-5t

Kurset inneholder disse emnene 

 • Elsikkerhet, eiers ansvar 

 • Ulykker og skader på grunn av elektrisitet i industrien 

 • Elektroforskrifter som berører instruert personell 

 •  Strømforsyninger i industribedrifter 

 • Sikringer, motorvern og brytere, krav til merking 

 • Strømgjennomgang, kortslutning, personlig beskyttelse 

 • Bruk av verneutstyr 

 • Instruks for instruert personell 

 •  Sikkerhetskort for adgang i høyspenningsanlegg 

  Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til teoretisk opplæring for den som skal delta i betjening av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. jf. Elsikkerhet nr. 73/84 og FSE, med unntak av førstehjelp. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE. 

  NB: Det vil også bli gitt en orientering om opplæringskrav til personell som kan foreta til og fra kobling av elektrisk utstyr.


 

SMAK2020 fra 3. til 6. mars 2020

Hovedkomiteens arbeid:

Komiteen er godt igang med forberedelsene til SMAK. Vi forsøker å bygge videre på de suksess momentene, som vi har erfaring med fra tidligere messer. Samtidig forsøker vi å fornye SMAK konseptet, og er veldig spent på hvilke resultat vi får til. Vi har særlig fokus, og en ambisjon, om å få til en langt bedre mediedekning av messen, og har satt opp en ambisiøs kommunikasjons plan som vi forhåpentligvis vil se resultatene av når dette snart rulles ut for fullt.  

NB: Vi kan så langt også rapportere om stor interesse for messen, og det ligger sammenlignet med samme tid før SMAK 2017, bedre an i forhold til allerede bestilte utstiller arealer.

Les mer/ bli utstiller her:

Horeca bransjens ærespris 2020

BFSN, NHO Reiseliv og Horeca magasinet skal også på smak 2020 dele ut Horeca bransjens ærespris. Har du forslag eller nominasjoner på kandidater på vegne av BFSN, så verdsetter vi forslag på dette.   Send inn ditt forslag her 

BFSN årsberetning 2018 Program for års og medlemsmøtet 2019 Kurs