NYHETER 


 

 

Medlemsinformasjon nr. 1 2019

Registrer deg hos oss for å motta nyhetsbrev og medlems informasjon: 

Etter revisjon av "open rate" i våre utsendelser, har vi kartlagt at det er for få av våre registrerte mottakere, som åpner/ mottar våre utsendelser. Det er viktig for BFSN at våre medlemmer viser engasjement for sakene, som vi løfter frem på vegne av medlemmene våre. Vi håper også at alle som sitter inne med innspill til saker, eller temaer som man ønsker mer fokus på, varsler sekretariatet om dette.

I bfsn har vi delt inn våre utsendelser i 2 hovedgrupper av mottagere.

1. Lederlisten for spesifikk informasjon beregnet på bedriftens ledere. Vi registrerer nye mottakere på denne listen etter henvendelser fra medlemsbedriften.
  
2. Nyhetsbrev og medlemsinformasjon av en mer generell art. Disse utsendelsene kan med andre ord, leses av alle.    

Her kan du registrerede deg for å motta våre nyhetsbrev og medlemsinformasjon.  


 

SMAK 2020

3. - 6. MARS 2020 - NORGES VAREMESSE, LILLESTRØM

BFSN NHO Reiseliv og Norges Varemesse er godt igang med planleggingen av SMAK 2020. Les mer om SMAK 2020 og eventuellt registrering av din utstillingHER 


 

Få også med deg BFSN års og medlemsmøte, BFSN gasskurs i mai. Les mer og meld deg på via  linkene under.

Registrer deg for våre utsendelser SMAK 2020 Års/ medlemsmøte Gasskurs