NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Nyhet BFSN er nytt medlem i EFCEM

Det er gledelig å kunne informere våre medlemmer om at BFSN nå er tatt opp som medlem i EFCEM. EFCEM består av nasjonale bransjeorganisasjoner fra hele Europa/ EØS området.

BFSN har jo erfaring med at de aller fleste lover, forskrifter og reguleringer, er forordninger med sitt utgangspunkt i EU. I Norge er vi jo også best i klassen på innføring og implementering av EU sine forskrifter, selv om vi som nasjon eller bransje ikke har noen direkte mulighet for innspill i forkant eller en stemmerett i de vedtakene som fattes.

BFSN har gjennom lengre tid ønsket seg verktøy, som gjør det enklere å kunne ha en god dialog med myndighetene i forbindelse med lovendringer eller forordninger som vår bransje blir berørt av. Som selvstendig og en relativt liten organisasjon er det vanskelig å posisjonere seg for å oppnå en tilstrekkelig god dialog og påvirkning, i konkurransen med de store organisasjonene med langt flere ressurser. Siden vi ikke fant en god nokk løsning for BFSN nasjonalt, gjennom tettere bånd til andre næringslivsorganisasjoner, mener vi i styret at EFCEM er et godt alternativ og på mange områder kanskje også mulighet for et mer effektivt alternativ. EFCEM er med i alt forarbeid og høringer til kommende saksfremming i EU kommisjonen og parlamentet, for alle spørsmål som angår vår bransje. Styret håper at EFCEM medlemskapet styrker den posisjonen den norske bransjen har i forhold til faglige spørsmål, lover, forskrifter og myndighetenes forvaltning av dette.

Hvor kan våre medlemmer påvirke temaer og arbeidet i EFCEM?

EFCEM har etablert arbeidsgrupper i aktuelle fagtema for bransjen, hvor representanter fra de nasjonale organisasjonene blir nominert og stiller med representanter. Som medlem i BFSN kan du på denne måten påvirke kommende forskrifter, lover og reguleringer som vil berøre bransjen i fremtiden. De forskjellige fagkomiteene er:

The WGs actually in force are the following:

  • WG1:   Public Procurement, including BIM 
  • WG2:   Environmental matters to cover Energy Labelling, Ecodesing, WEEE, RoHS, Circular Economy
  • WG3:   Safety, hygiene, potability of water 
  • WG4:   Connectivity 
  • WG5:   Marketing, promotion, internationalization
  • TF1:     Coffee machines

Fabio Gargantini EFCEM Executive Secretary sender følgende velkomsthilsen: "BFSN is welcome in EFCEM and it will be a pleasure for us to enjoy your membership. Looking forward to meet you and to cooperate with BFSN."

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med EFCEM og håper at dette vil oppleves som en merverdi for våre medlemmer i BFSN.

BFSN EFCEM