NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Nyheter fra Storkjøkkenbransjen: Hemma AS kjøper 51 prosent av aksjene i ATW Service AS

I en pressemelding Fra Brede Hemma i Hemma AS den 8. januar 2021 kan vi lese, at det er satsing i storkjøkkenbransjen selv i pandemi tider. Det er på BFSN sine vegne godt å se at markedet er godt i gang og at bransjen står støtt og er klar til å møte fremtiden.  


 

Hemma AS kjøper 51 prosent av aksjene i ATW Service AS i Oslo. ATW Service har hovedkontor på Bryn i Oslo.

Wiggo Stang, Terje Snellingen og Andreas Myhrvold, som har vært likeverdige aksjonærer, fortsetter i selskapet. Wiggo Stang selger seg helt ut av selskapet, mens Terje Snellingen og Andreas Myhrvold, via Lønna Eiendom, vil besitte hver sin aksjepost på 24,51 prosent.  

 

ATW service AS omsatte for 21.815.000 kroner i 2019. Tallene for 2020 er ikke klare ennå. Bedriften har ni ansatte.

 

Alle nåværende ansatte blir med videre, og kjernevirksomheten til ATW service rettet mot salg og service av storkjøkken skal ivaretas og utvikles.

 

-  Eierne av ATW Service har gjennom mange år bygget et solid selskap med god spisskompetanse i sitt arbeid. De har levert kvalitet og har et godt grep om service og ettermarked i storkjøkkenbransjen, sier eier av Hemma AS, Brede Hemma.

 

Hemma AS eier og drifter allerede Lillehammer og Fredrikstad Storkjøkkensenter AS. Selskaper som ble etablert i henholdsvis 1989 og 2007. De to selskapene har levert gode resultater i mange år. I 2019 omsatte de to selskapene til Hemma for drøyt 53 millioner kroner.

 

De to selskapene bygger på mange av de samme prinsippene, verdiene og forretningsfilosofien som hos ATW Service. Markedsområdene og kompetansen er noe ulik i selskapene, og med oppkjøpet vil markedet utnyttes bedre.

 

-  Vi vil utnytte stordriftsfordeler dette gir oss, og i sum samtidig nyte godt av den samlede kompetansen og erfaringen som finnes i de tre selskapene, melder Hemma.

 

De tre selskapene vil styre mot en omsetning på om lag 75 millioner kroner og ha totalt 26 ansatte.

 

Hemma ser fram til arbeidet framover:

-  Vi er spente og vi gleder oss. Samtidig vil vi takke for den muligheten og den tilliten ATW-Service har gitt oss, sier han.

 

 Wiggo Stang, Terje Snellingen, Andreas Myhrvold og Brede Hemma

Nytt om navn