NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Nyhetsbrev nr 3. 2018

BFSN års og medlemsmøte med generalforsamling gikk av stabelen fra 18 til 20 april. I år holdt vi arrangementet på Quality Hotel 33 i Oslo.
Onsdag 18. gjennomførte vi kurs EL sikkerhetskurs for våre medlemsbedrifter. Torsdag startet programmet med foredrag fra totalt 8 foredragsholdere. I denne medlems informasjonen benytter vi anledningen til allerede nå å snakke opp årsmøtet i 2019, planleggingen er allerede i gang. Vi ønsker å sette sammen ett enda bedre  arrangement slik at enda flere medlemmer ønsker å delta. 
Etter årsmøtet i år har vi også lagt tilrette for en anonym spørreundersøkelse/ evaluering, som alle deltakere inviteres til å besvare. Vi vil benytte svarene vi får, i planleggingen av kommende aktiviteter.  
Du kan om kort tid på www.bfsn.no lese referatet fra generalforsamling, og se videoer samt et utdrag av de foredragene som ble holdt.  

  

Andre nyheter:

GDPR forsinkes igjen – nå er datoen 1. juli

En regel om folkeavstemminger i Liechtenstein innebærer at GDPR ikke vil tre i kraft i Norge før rundt 1. juli. Det opplyser EFTAs visegeneralsekretær til Rett24.

Les mer om saken her.

 


BFSN Medlems besøk vår og sommer 2018 

Mange medlemmer i fylkene Rogaland, Vest-Agder, Øst-agder, Vestfold, Buskerud har fått eller får tilbud om besøk i uken fra den 28. mai til 1. juni 2018.
Det blir forsøkt å besøke så mange bedrifter som mulig, og de som det ikke passer for i denne gangen, får tilbud om nytt besøk senere.   

Brannfare i storkjøkkenet

Den nye veilederen som ble vist frem på årsmøtet er jo klar til utdeling. Ønsker du eksemplarer av denne er det bare å bestille på bfsn@bfsn.no Papir veilderen har som målsetting å vekke interesse for temaet blandt kjøkken og bedrifter som ønsker å lære mer om brannfare i storkjøkkenet. 
Nettsiden skulle vært publisert sist mandag. Her kan du også laste ned papir versjonen av veilederen.Grunnet noen tekniske utfordringer har vi ikke maktet å få opp siden og vi jobber nå på spreng med å få denne ut snarest. Alle data ligger klare, så det gjenstår bare å finne feilen, som gjør at siden går live. 

NM i maskinoppvask

NM skal arrangeres fra 3. til 6 mars i 2020. Vi starter allerede nå muligheten for å registrere seg som mulig deltaker til NM i 2020. Målet med å åpne for registrering så tidlig, er at vi skal kunne velge deltakere i et bredt spekter fra alle sektorer når deltakerlisten tilslutt skal settes opp. Dette vil også gi oss tid og en flott mulighet, til bedre informasjon om deltakerne i god tid før konkurransen.   

  
 
Bilde over. Eirik Norman Hansen
Det ble StarWars/ Jedi stemning når Eirik styrte en drone med hånden, ved avsluttningen av sitt foredrag på BFSN medlemsmøtet
Bilde Benjamin Brekke-Næstad HWC 
PÅ medlemsmøtet takket Benjamin BFSN for hjelpen, med det midlertidige kjøkken under HWC i 2017 som produserte 1500 måltider om dagen. Hjemløse fra hele verden deltok i turneringen og vi bisto til at de også fikk god mat under oppholdet i Oslo.
 

BFSN sekretariatets responspris for 2018


Tilbakemeldinger er alltid viktig for en organisasjon. Sekretariatet har derfor tatt initiativ, til å etablere denne prisen som tildeles den medlemsbedriften som har høyest "respons faktor" på sekretariatets arbeid, gjennom et driftsår. Tilbakemeldinger fra medlemmer i en organisasjon er grunnleggende viktig, for å kunne gjøre en god jobb for medlemmene. Prisen ble i år tildelt  medlemsbedriften Rustfrie Bergh AS fra Dokka i Nordre-Land kommune. Prisen ble delt ut etter gjennomført generalforsamlingen i BFSN den 19 april.
Foto fra venstre: Mette Olsen, Øivind Bergh, May Britt Bjeglerud 
Nyhetbrev nr 3. 2018