NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Nyhetsbrev nr 4. 2018

BFSN års og medlemsmøte 2018

Alle presentasjoner og referat etter arrangementet, ligger nå  tilgjengelig på BFSN.no Her finner du også referater og presentasjoner, fra tidligere års og medlemsmøter.

  

NB: Om du ikke har tilgang til min side på www.bfsn.no, så resetter vi løpende, passord for de som trenger dette. Send oss en mail til bfsn@bfsn.no så resetter vi passord for deg så raskt vi kan. Brukernavnet til hver bedrift er medlemsnummeret din bedrift har hos BFSN. Du finner medlemsnummeret blandt annet på vår nettside, under fanen medlemsbedrifter. Det er tallene i (parentes) som er ditt medlemsnummer og brukernavn på din side.  


NM i maskinoppvask 2020

Mange synes sikkert at vi var lovlig tidlig ute, med markedsføring av NM i maskinoppvask, som ikke skal arrangeres før SMAK i mars 2020. Målet med markedsføringen og åpning for tidlig registrering av deltakere som vil være med, er å bygge troverdighet rundt konkurransen, ved å engasjere deltakere fra ett bredt spekter i alle sektorer av faget i bransjen.

Gleden er stor i BFSN sekretariatet, da vi allerede nå har rekordstor pågang, fra interesserte deltakere som blandt annet har lest saken på Horecanytt.no Horeca kommenterte i går, at de ikke hadde historikk om en like hyppig delt og kommentert sak, på sin facebookside. Dette lover godt for å løfte konkurransen til ett enda høyere nivå når vi kommer frem til 2020. Del gjerne saken med dine kunder rundt om i hele landet. Du finner saken på våre nettsiderog på vår facebookside.       


BFSN i stadig omstilling 

Sekretariatet og styret, har det siste året avdekket behovet for å se på BFSN sine langsiktige visjoner og verdier. Det ble allerede i 2003 gjennomført en lignende øvelse, med kartlegging av foreningens muligheter, utfordringer, styrker og svakheter. Det ble den gang, besluttet en rekke tiltak som skulle medføre en langsiktig plan for arbeidet med å sikre foreningens verdi, for medlemmene fremover. Mange tiltak fra 2003 er fortsatt aktuelle. Utfordringen er at prosjektet dessverre strandet, med lite strategiske og praktiske endringer. I arbeidet med å beramme en bransjestandard for vår bransje, er det blitt enda klarere for oss, at BFSN, må ta noen valg i forhold til å ta vare på medlemsmassen på en god måte.        
Gjennom vårt nettverk, har vi lyktes med å få bistand til å jobbe konkret med profil, visjon, verdier for foreningen fremover. Sist styremøte i BFSN (dagen før årsmøtet 2018) ble i helhet viet til et foredrag fra Ole Tom Nomeland (fra First House) for å bistå sekretariatet og styret, med å definere oppgaver, metodikk for dette arbeidet fremover. Målet med arbeidet er at BFSN også i fremtiden, vil være en viktig aktør på vegne av våre medlemmer, og på en bedre måte være talerør i forhold til myndigheter, markeder og samfunnet generelt. Allerede i juni starter styret arbeidet med en heldags samling i Oslo, for å jobbe videre med disse viktige spørsmålene. Vi har som mål å kunne fremlegge resultatet av dette arbeidet, i god tid før vårt årsmøte i april 2019 i tilfelle dette krever endringer i noen av foreningens vedtekter, normer og etiske retningslinjer. 


Medlems besøk i den sørligste delen av landet. 
20 bedrifter har fått tilbud om besøk i fylkene Vestfold, Telemark, Aust og Vest-Agder og Rogaland i uke 22. Sekretariatet ser frem til noen givende samtaler med våre medlemmer i regionen. 


    

Med ønsker om en riktig fin og sommerlig Mai, med alle dens fri og helligdager. 

NM-Maskinoppvask Års/ medlemsmøte2018