NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Nyhetsbrev nr. 9. 2018  

Så var oktober nesten over og 2018 går raskt inn mot sin avslutting. Vi har den siste tiden fått mange spørsmål om reguleringen av f-gass og vil anbefale saken nedenfor, som er en fersk oppdatering direkte fra direktoratet. Det er etter hverdt mye som skjer fremover og det går fort til vi publiserer blant annet mer detaljer og informasjon om SMAK2020, så følg med.

Nederst i nyhetsbrevet finner du våre kurstilbud så her er det bare å velge de kursene som er aktuelle for deg.
Vi hører gjerne fra våre medlemmer om det er temaer som dere ønsker at vi setterfokus på. 


 

GWP Global Warming Potential

Vi har de siste årene informert om de endringene som berører oss i forhold til utfasing av kjøle-medier som har en for høy GWP verdi.
BFSN har utallige ganger etterlyst å få på plass en veileder fra direktoratet om f-gassforordningen, uten at dette så langt har latt seg gjennomføre. Den viktigste årsaken til at en slik veileder ikke er publisert er at forordningen skal implementeres i EØS-avtalen og dette forventes å først å være gjennomført i løpet av 2018. Her kan du lese mer om det mest oppdaterte aktuelle innholdet for vår bransje, som vi har fått direkte fra direktoratet.
   
Forklaringen på GWPverdi er et mål på de ulike drivhusgassenes effekt når det gjelder global oppvarming. GWP-verdien for en gass defineres som den akkumulerte påvirkninga på drivhuseffektenfra ett tonn utslipp av gassen, sammenlignet med ett tonn utslipp av CO2over et spesifisert tidsrom. Ved hjelp av GWP-verdiene blir utslippene av klimagasser veid sammen til CO2-ekvivalenter. For at GWP-verdien skal ha mening, må tidsrommet verdien angis for, oppgis.GWP-verdien avhenger av følgende faktorer:
  • Gassens evne til å absorbereinfrarød stråling, herunder hvilke bølgelengder av strålinga den absorberer
  • Gassens levetid i atmosfæren
Dette er i hovedsak utdrag av det som berører våre medlemmer i forhold til forordningen. 
Begrensninger på å bringe i omsetning produkter og utstyr som inneholder f-gasser. De viktigste endringene som kommer raskt er:

Kommersielle kjøledisker/frysere(mindre, hermetiske) som inneholder f-gasser med GWP-verdi på 2500 eller mer er forbudt å bringe i omsetning fra 1. januar 2020. Tilsvarende produkter som inneholder f-gasser med GWP-verdi på 150 eller mer forbys fra 1. januar 2022.

Stasjonært kjøleutstyr (større anlegg) som inneholder f-gasser med GWP-verdi på 2500 eller mer er forbudt å bringe i omsetning fra 1. januar 2020.

Multipack sentraliserte kommersielle kjølesystemer over 40kW som inneholder f-gasser med GWP-verdi på 150 eller mer er forbudt å bringe i omsetning fra 1. januar 2022.

Videre blir det fra 2020 forbudt å reparere og etterfylle f-gasser med GWP 2500 eller mer i eksisterende kjøleanlegg med total fyllingsmengde på 40 GWP-tonn eller mer. I en overgangsperiode fra 2020 til 2030 kan det etterfylles med resirkulert gass mv, gitt visse forutsetninger. Unntaket for dette forbudet fra 2020 er militært utstyr og utstyr som er designet for å fryse produkter til under minus 50 grader C.
(ytterligere spesifisering finnes i Artikkel 13(3) i EUs reviderte f-gassforordning
 
NB: Det blir ikke noe direkte forbud mot omsetning av gassene. Men det innføres krav om at f-gasser kun skal selges til sertifiserte foretak. Men det vil altså bli mulig å etterfylle også etter 2020, men da kun med resirkulert gass – ikke ny gass.  

BFSN års og medlemsmøte 2019 11. april 

Bilde BFSN styremedlemmer 2018-2019
Bli med på det viktigste BFSN arrangementet i 2019 du også. Hjelp oss med dette, ved å registrere din deltakelse allerede nå. 
  
Sett av datoen 11.april allerede nå. For oss i BFSN er det viktig at vi får inn så mange påmeldinger som mulig så tidlig som mulig. Når vi oppnår et minimum påmeldte, er det enklere for oss å få god pris og bedre kvalitet på foredrag og annet innhold.
Hele programmet er ikke helt ferdig enda men du ser noen smakebiter på bildene under.

Benytt den blå linken for å lese mer om arrangementet og meld deg på allerede i dag. Faktura for bestillingen kommer først over nyttår og har forfall i april 2019.

BFSN senior lutefisklag blir avholdt den 13, desember 2018

Som i 2017 har vi reservert bord på Gamle Rådhus i Nedre Slottsgate 1, i Oslo den 13. desember kl. 20:15. Vi inviterer dere også til en samling, for de som ønsker det, i BFSN sine lokaler på Skøyen i Oslo klokken 18.00 Se under for beskrivelse av adresse. Her blir det servert litt å drikke. Styreleder og Daglig leder i BFSN vil fortelle litt om aktiviteten i BFSN i året som har gått og planene fremover, dette vil i tillegg bli en fin mulighet for sosial omgang og noen gode samtaler, før vi i samlet lag tar en taxi til Gamle Rådhus.   
 
En del plasser er allerede reservert, flere kan reserveres om vi ikke drøyer for lenge. Derfor vil vi ha din påmelding snarest mulig hit til BFSN eller til Arne Dalseng, arne.dalseng@outlook.com, tlf. 911 83 033. 
Middag og drikkevarer på Gamle Rådhus blir fakturert deltaker.  
BFSN i Drammensveien 167 Det er gangavstand fra NSB og Flytoget på Skøyen Stasjon. Ring på hos Garnes Gruppen så slipper vi deg inn.  


Den nye møteplassen for matindustrien Foodscape gikk av stabelen fra 10. til 11. oktober 2018. ved Norges Varemesse på Lillestrøm. 
Foodscape hadde som hoved tema FNs bærekraft innen matfag/ serveringsbransjen. Flere BFSN medlemmer deltok og flere hadde med seg produkter som beviser at det allerede gjennomføres innovasjon i bransjen på mange nivåer. Disse var med på messen fra våre medlemmer, og under har vi valgt å presentere to av mange produkter som markerer bærekrafts tenkning og utvikling i bransjen.  

Under ser du bilde fra demonstrasjonen av produktet Auto Glove som er produsert av Rustfire Bergh AS og utviklet i samarbeid med Ecocentric Innovation. Med denne maskinen kan man raskt sette på og ta av seg en gummihanske, når det er behov for å å løse andre oppgaver. Auto Glove er testet i fastfood utsalg og man kan dokumentere økt hygienefaktor, tempo ved skiftende arbeidsoppgaver og penger og gummihansker spart. 
  
MP storkjøkken presenterte sitt produkt Servering på 1 2 3
Her kan man raskt produsere opp pålegg til brød og baguetter som kan pakkes ned og ligge klar til en rask servering. Produktet egner seg til kantiner, kiosker og bensinstasjoner da man lett kan oppnå reduksjon av matsvinn, uten at utvalget trenger bli mindre. På denne bloggen kan du se en video i hvordan systemet fungerer.       


   

GWP Års/ medlemsmøte Kurs