NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Horeca nr. 1 2021

Normalt sett pleier vi jo å kunne starte et nytt år med å se tilbake på det siste årets suksesser og kanskje ikke fult så suksessfulle hendelser være seg personlig eller på jobb. Refleksjoner over hva som kan blir annerledes og hvilke utfordringer vi kan se frem til i det nye året. Kanskje er det det sosiale livet som vi savner mest akkurat nå, det å møtes på og i forbindelse med jobb, private samlinger og ikke minst det å kunne delta i sosiale arrangementer.

Dette er tiden for omsorg og omtanke med de som virkelig har lidd og fortsatt sliter som et resultat av pandemisituasjonen, som vi er i. Den største forskjellen fra tidligere år er å se hvordan fremtiden faktisk blir og hvilke muligheter som ligger der når pandemien på ett eller annet vis er over. Vaksineringen er heldigvis i gang og dette kan tyde på at vi i løpet av året, igjen vil kunne leve mer som normalt. Vi håper at det snart vil tappes i landets bar og restaurantkraner og at flere av oss vil gå ut for å nyte et måltid i en av landets rike utvalg av kvalitetsrestauranter og serveringssteder. Bli med og send noen omsorgsfulle og varme tanker til alle som ikke har det så lett, og vi håper inderlig at det er mulig å skimte i horisonten at det finnes løsninger og muligheter bare vi holder ut.

BFSN under pandemien og inn i fremtiden

Som bransjeforening er det alltid viktig å se, måle og evaluere hva vi betyr for våre medlemmer i gode som dårlige tider. Som en liten og frittstående organisasjon vil det ofte være vanskelig å kunne tilby våre medlemmer et stort utvalg av støtte, medlemsfordeler og aktiviteter, uten at dette medfører betydelige kostnader for driften av organisasjonen.  Allerede i juni vedtok styret i BFSN å nedsette et utvalg, som skulle se på mulighetene for BFSN ved en tettere tilslutning til andre organisasjoner. I desember ble det presentert en aktuell løsning for styret i BFSN ved at vi fusjonerer inn som en del av NHO Service og Handel. Styret sluttet seg enstemmig til å sende saken/ løsningen om å bytte organisasjonsform over til årsmøtet i BFSN. Nå i mellomtiden utreder NHO hva en fusjonering i realiteten vil bety for våre medlemmer, slik at hver og en har det grunnlaget de trenger for å fatte en riktig beslutning for hvert medlem på årsmøtet i april. 

Daglig leder BFSN Storkjøkkenleverandørene Joe Harald Strand

SMAK ble historie etter messen i 2020 

Som om ikke året allerede var innholdsrikt og hektisk nokk, ble det dessverre raskt klart for sekretariatet og styret i BFSN at det mangeårige og suksessfulle SMAK samarbeidet mellom BFSN, Norges Varemesse og NHO-Reiseliv sto i fare for å briste. 

Vi merker oss at Norges Varemesse hevder i pressemelding, at bruddet ikke var betydningsfullt  for dem og at BFSN sine 30 utstillere, altså 25% av arealet på SMAK 2020 ikke var en betydelig del av utstillingen. Vi synes det er trist at et flott arrangement og et godt samarbeid som vi gjennom år har lagt mye ressurser ned i, etter dette kun er historie. 

Når en dør lukkes, ser man raskt etter nye muligheter?

Så snart vi forsto at SMAK kun ble en del av historien, kastet vi oss rundt for å se på muligheten for å etablere nye møteplasser for bransjen. Vi tar med oss erfaringene etter mange år med SMAK og ønsket å legge dette til grunn i etablering av en ny messe for bransjen. En av våre viktigste mål i vår egen messe er å redusere kostnader for utstillerne. Vi ønsker også at messen i større grad enn det SMAK klarte de siste årene å være en spissere bransje messe. Konferanser, konkurranser, temavalg og ikke minst de besøkende skal i større grad enn tidligere preges av at dette er bransjens nasjonale møteplass. Vår messe blir en mer kompakt messe selv om potensialet blir en utstilling på inntil nitusen kvadratmeter. Vi ønsker også at vår løsning skal bære preg av at bransjen selv sitter ved roret og skaper større eierskap til arrangementet. Alle detaljer er så langt ikke helt klart for den nye messen så vi anbefaler alle å følge med på våre nettsider og i sosiale medier, for å se hva som blir vår løsning for bransjens viktigste møteplass i årene som kommer.                                

SMAK Gastro X Professional