NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

SMAK-samarbeidet avsluttes!

SMAK–messen har siden 2009 vært et samarbeid og sameie mellom Norges Varemesse, NHO-Reiseliv og BFSN Storkjøkkenleverandørene. Etter historiens beste messe SMAK 2020, har Norges Varemesse valgt å si opp avtalene og alt videre samarbeid med bransjeforeningen BFSN.  

Det er beklagelig at det suksessfulle samarbeidet SMAK etter dette kun får sin plass i historiebøkene sier styreleder i BFSN Henning Brun. Når vi likevel er i en slik situasjon at samarbeidet er avsluttet, gir dette oss nye muligheter. Vi vil kunne arrangere en messe med et større innhold og et fagmessig bedre gjennomslag enn hva vi har kunnet tidligere i samarbeidet med Norges Varemesse – sier Brun.

BFSN er usikker på motivasjonen som ligger bak Norges Varemesses beslutning, men konkluderer med at forhandlingene om et videre samarbeid om SMAK ikke har ført til bærekraftige resultater for partene, sier daglig leder i BFSN Joe Harald strand - og fortsetter. Vi har opplevd at samarbeidet har fungert godt gjennom mange år og at avslutningen i samarbeidet derfor kom ganske overraskende på oss. 

Lanserer ny bransje og fagmesse i 2023  

Det vil uansett når pandemisituasjonen er over, fortsatt være et behov for en førende og ledende nasjonal markedsplass for bransjene som tidligere har deltatt på SMAK. Vi som bransjeorganisasjon må nå se fremover å legge til rette for etablering og økt engasjement for en messe som bransjen i større grad arrangerer selv, uavhengig av en kommersiell messearrangør som ofte kan ha en annen agenda en det bransjene selv har. For oss i BFSN er det viktigste i etableringen av et nytt messekonsept å finne et riktig kostnadsnivå for utstillerne, det faglige innholdet og målgruppefokus for både utstillere og besøkende. Dette blir det ledende i alt arbeid med den nye messen fremover. Vår bransjemesse skal første gang arrangeres i 2023 og messens navn og tidspunkt for arrangementet er planlagt for lansering allerede i 2021 avslutter Strand.  

Styreleder i BFSN Henning Brun Ecolab

Joe Harald Strand Daglig leder BFSN

SMAK