NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

STORKJØKKENLEVERANDØRENE (BFSN) INNGÅR SAMARBEID MED UMAMI ARENA

«Sammen står vi sterkere»

BFSN er jo som kjent i full gang med å forberede overgangen til NHO SH. I prosessen viser det seg raskt at vi sammen med NHO SH vil kunne skape resultater for bransjen i Norge raskere, enn det vi tidligere som en liten og selvstendig bransjeforening var i stand til. Et eksempel på hva vi fremover kan få til, sammen med NHO SH kan du lese om her:

BFSN har som kjent gått inn i NHO Service og Handel og blir nå til «Storkjøkkenleverandørene». I kjølvannet av dette, har vi hatt en god dialog om hvordan UMAMI ARENA kan bli en viktig arena for både Storkjøkkenleverandørene og de øvrige medlemmene i NHO Service og Handel som jobber med mat og drikke. Derfor er vi veldig glade for å kunne fortelle at vi nå er enige om at UMAMI ARENA er den store, felles satsingen vi alle Det er ingen tvil om at UMAMI ARENA blir den største og viktigste møteplass for alle som jobber med mat og drikke!

–Messeaktiviteter er veldig viktig for vår bransje. Derfor er det positivt at vi nå har funnet sammen igjen, sier Joe Harald Strand i Storkjøkkenleverandørene.

UMAMI ARENA er bransjens viktigste utstillingsvindu. Derfor kommer vi nå til å jobbe aktivt med å få flest mulig innen storkjøkken til å delta som utstillere i februar, sier Strand.

–Vi er veldig fornøyde med denne løsningen og ser frem til å komme tettere på UMAMI ARENA, sier Linda Vist som er bransjedirektør for Handel i NHO Handel og Service.

-Vi er imponert over omfanget og betydningen UMAMI ARENA har for bransjen, også ut over storkjøkken. Når vi nå har funnet sammen, tror jeg dette vil virke både samlende og synliggjørende for alle aktørene, sier hun.

 

UMAMI ARENA BFSN NHO Service og Handel