NM i maskinoppvask 

NM i maskinoppvask 2006

Det første Norgesmesterskap i maskinoppvask ble arrangert under 4 MESSER 2006. Bakgrunnen for arrangementet var at vi ønsket å sette fokus på og forbedre hygiene generelt og maskinoppvask spesielt. Vi ønsket å
fremheve viktigheten av oppvaskfunksjonen, og nødvendigheten av fagkunnskap og prosessforståelse for å oppnå et godt hygienisk resultat
Man har fokus på hygiene på selve kjøkkenet hvor maten lages, men vi ønsket også å sette oppvasken og oppvaskrommet i fokus og løfte oppvaskerens anseelse.

Les mer...