NM i maskinoppvask 

Norgesmesterskapet i Maskinoppvask 2022 er avlyst!

Hygiene på storkjøkkenet mer aktuelt enn noen gang!

Vi i BFSN har gjennom år, utviklet konkurransen norgesmesterskapet i maskinoppvask og etablert noen gode konkurransekriterier for dette til nå relativt, litt ukjente og «sære» norgesmesterskapet. Til nå har vi arrangert NM hele seks ganger og utdelt både heder, ære og kanskje ikke minst pengepremier for en totalverdi på over Kr 100.000. Vår visjon med konkurransen, har ved siden av å løfte frem en oppgave og en yrkesgruppe som ofte ikke har fått mest oppmerksomhet, vert å sette fokus på hygiene rundt om i de tusen kjøkken i restauranter, kantiner, institusjonskjøkken osv. Etter at vi alle ble rammet av pandemi og måtte forholde oss til smittevern og daglig smittesporing, ble kompetanse om hygiene og matsikkerhet viktigere enn noen gang tidligere. De bransjer og sektorer hvor maskinell oppvask har en sentral rolle i hygienesikkerheten, ble også hardt rammet av begrensende tiltak som et resultat av pandemien. Vi i BFSN som alltid er opptatt av å løfte frem kompetanse og temaet hygiene på storkjøkkenet, ser at pandemien har gjort denne kompetansen og behovet for god opplæring og rutiner enda viktigere enn dette var frem til mars 2020.    

NM i Maskinoppvask arrangeres for syvende gang på Gastro X Professional den 17-18 oktober 2022

NM i maskinoppvask vil gå over to dager den 17 og 18 oktober i 2022. Det er satt opp 5 kvalifiserende heat og det er plass til totalt 10 deltagere i norgesmesterskapet.

Deltagerne blir bedømt etter følgende hovedkriterier:

 1. Innlevering, avskrapning og avfallsbehandling.
 2. Sortering & stabling i kurver.
 3. Forspyling/ forvask/ bløtleggning. 
 4. Oppvaskmaskin, betjening og plass, benker.
 5. Personlig hygiene.
 6. Hygiene i forhold til oppvask: Ren og uren sone.
 7. Luft tørking.
 8. Stabling av rent gods og lagring.
 9. Resultatvurdering/ hygienekontroll/ vraking.
 10. Rengjøring av maskiner, benker, utstyr og oppvaskrommet.
 11. Helhetsinntrykk/ ro/ orden/ HMS.

To deltagere konkurrerer samtidig på to helt like vaskelinjer med to maskiner i hver linje. Det blir utplassert et sett med helt likt tilsmusset gods derav kopper, glass, asjetter bestikk osv. Deltagerne har 20 minutter på seg til å løse så mange oppgaver de rekker i den tilmålte tiden. De aller fleste deltagerne blir historisk sett ikke ferdige med alle oppgaver. Her er det ikke først og fremst det å være raskest som er avgjørende. Det kreves fremvisning av en god planlegging og gjennomføring av de oppgavene som konkurrenten skal løse. Vi har etablert 12 hovedkriterier med en lang rekke underpunkter som ligger til grunn for dommernes poengsetting i vurderingen av innsatsen til hver enkelt deltaker.  Vi har vert opptatt av å etablere rettferdige og faglig begrundede dommerkriteria, for et best mulig sammenligningsgrunnlag etter et gjennomført heat i konkurransen. Bedømmingen fungerer slik: Alle de 12 punktene kan gi deltager 12 poeng for sin løsning av hvert punkt. Dette betyr at om alle oppgaver er løst 100% riktig i tråd med punktene i bedømmingskriteriene vil en deltager kunne oppnå 144 i løpet av et heat. Dette er det historisk sett ingen som så langt har klart.   Dommerne starter vurdering av oppgaveløsningen med 12 poeng og trekker poeng for hver oppgave som dommerne vurderer kunne vert løst på en bedre måte.

Vi erfarer at konkurransen og bedømmingen blir rettferdig da det er fire dommere som samtidig sammenstiller sin vurdering av hver deltager. Heatene blir trukket i god tid før konkurransen starter. Det arrangeres 4 kvalifiserende heat den 17 oktober og 1 kvalifiserende heat den 18 oktober. De fire som etter de kvalifiserende heatene står med de fire høyeste poengsummene konkurrerer om 1 til 4 plass i konkurransen i to finaleheat den 18 oktober. Det er den sammenlagte poengsummen for hver deltager som er gjeldende etter finalene. Dette betyr at man kan ha blitt nummer 4 etter de kvalifiserende heatene og fortsatt bli norgesmester om man får tilstrekkelig med poeng til det i finalene.   

Her registrer du deg for å bli deltager på NM i maskinoppvask 2022


 

Nyhet! Norsk Svensk mesterskap i maskinoppvask på Gastro X i 2022 den 19 og 20 oktober

Vi er glade for at vi i BFSN har fått til et samarbeid med vår svenske søsterorganisasjon BFS om å få til et Svensk Norsk mesterskap i maskinoppvask i 2022. De fire beste konkurrentene fra både Norge og Sverige konkurrerer etter de samme kriterier som gjelder i NM. Konkurransen foregår med fire kvalifiseringsheat. De fire deltagerne med høyest poengsum fra kvalifiseringsheatene konkurrerer i finaleheatene den 20 oktober. Her kåres det en gull sølv og bronsevinner i det norsk svenske mesterskapet og det er den sammenlagte poengsummen som avgjør deltagers plassering på resultatlisten.

Med andre ord konkurransen er ikke avgjort før siste poeng er gitt i det aller siste heatet i konkurransen.


 


 


 

 


 


 

NM-Maskinoppvask